Cartography, geodesy, surveying (registry) and land construction

Cartography, geodesy, surveying (registry) and land construction
  • Հարցաշար - Հողաշինարարություն (Գրավոր)
    4 MB
  • Հարցաշար - Գեոդեզիա և քարտեզագրություն (Գրավոր)
    6 MB
  • Հարցաշար - Չափագրում (հաշվառում) (Գրավոր)
    4 MB