Other funded projects

Other funded projects

The content is available only in Armenian version

  • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգում՝ որպես երկարաժամկետ ռազմավարության առկա գեոդեզիայի, քարտեզագրության և հողաշինարարության ոլորտների վերաբերյալ ծրագրեր
    47 KB