Statistics of applications submitted to the Committee's service offices

Հասցեների ռեգիստր
KPI-ի ցուցիչով խրախուսման կարգի, աշխատանքից չուշանալու և գրությունները ժամանակին ստորագրության հանձնելու մասին. աշխատանքային խորհրդակցություն
Հասցեների ռեգիստր
Կադաստրի կոմիտեին է վերապահված Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի վարումը, Հանրապետությանում աշխարհագրական անվանումների հաշվառումը, անշարժ գույքի հասցեների գրանցումը:
View More
KPI-ի ցուցիչով խրախուսման կարգի, աշխատանքից չուշանալու և գրությունները ժամանակին ստորագրության հանձնելու մասին. աշխատանքային խորհրդակցություն
Հայաստանի կառավարությունը հոկտեմբերի 3-ի նիստում հաստատեց ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2019 թ. հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը)։ Ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ հողային հաշվեկշիռն, ինչպես պահանջվում է ՀՀ հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով և կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N656 որոշմամբ, կազմել է Կադաստրի կոմիտեն։ Հաշվեկշիռը Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնական կայքէջի Տեղեկատու/Հողային հաշվեկշիռ բաժնում կտեղադրվի որոշման վերաբերյալ գրավոր փաստաթուղթը կառավարությունից ստանալուն պես։
View More

Contact Us

Frequently Asked Questions
 • Ի՞նչ է անշարժ գույքը:

  Անշարժ գույք` հողամասերը, անշարժ գույք հանդիսացող ընդերքի մասը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա, այդ թվում նաև` կառուցվող շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը: («Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդված)

 • Ո՞վ է ձեռք բերում հողամասի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի uեփականության իրավունքը:

  Հողամաuի uեփականատերն է ձեռք բերում իրեն պատկանող հողամաuի վրա կառուցված շենքերի, շինությունների և այլ անշարժ գույքի uեփականության իրավունք: (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 202-րդ հոդված)

 • Ի՞նչ է հողամասի կառուցապատման իրավունքը:

  Կառուցապատման իրավունքը անձի իրավունքն է այլ անձի պատկանող հողամասում` քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, ինչպեu նաև հողամաuի նշանակության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ՝ սահմանված կարգով կառուցել շենքեր և շինություններ, դրանք վերակառուցել կամ քանդել և կառուցապատման իրավունքի գործողության ժամկետի ընթացքում տիրապետել և օգտագործել այդ գույքը: (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 2041-րդ հոդված)

View More
Online Consultation
Այս կայքի միջոցով Դուք կարող եք տեղեկանալ Կադաստրի կոմիտեի աշխատանքին։

Անշարժ գույքի գրանցումից բացի, Կոմիտեն կարևոր այլ լիազորություններ ու պարտականություններ ունի, որոնք բխում են մեր երկրի հողային քաղաքականությունից։

Երևի տեղյակ եք, որ մենք հռչակել ենք «Նոր Կադաստր» ծրագիրը, ինչը նշանակում է կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ, ազնիվ, թափանցիկ աշխատող համակարգ, որը մատուցում է բարձրակարգ ծառայություններ։

«Նոր Կադաստր» ծրագիրը նաև ենթադրում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամենաարդիական մեթոդներով առավել պարզեցվելու է մեր ու Ձեր գործը։ Վերջնական նպատակն է առցանց, ինքնաշխատ, անթուղթ կադաստրի ստեղծումը։

Արդեն սկսվել է նոր կայքէջի պատրաստման աշխատանքը։ Նշված խնդիրները լուծելուց բացի, ուզում ենք ունենալ առավել հարմար, պարզ և գեղեցիկ կայքէջ։

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

Service Offices
 • Սպասարկման գրասենյակ 1
  • location 3
   950 Ridge RD C25 O2465
   + 374 60 47 41 64
  • location 2
   950 Ridge RD C25 O2465
   + 374 60 474 150
  • location 1
   950 Ridge RD C25 O2465
   + 374 60 474 162
  • location 4
   950 Ridge RD C25 O2465
   367839023029
  • location 5
   950 Ridge RD C25 O2465
   367839023029
  • location 6
   950 Ridge RD C25 O2465
   367839023029
View More
Contact Us
Hot line 060 474 205

View More