Կառուցվածք

Թեժ գիծ 060 474 205
 • Կոմիտեի ղեկավար
  • Սուրեն Վլադիմիրի Թովմասյան
   060 474 110 (ընդունարան)
   headoffice@cadastre.am
 • Կոմիտեի ղեկավարի օգնականներ
  • Մարինե Սահակյան
  • Զարուհի Կարապետյան
 • Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
 • Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Գրանցման վարչություն
 • Դիմում-բողոքների քննարկման բաժին
 • Մեթոդաբանության բաժին
  • Վանանդ Սաֆարյան
   Մեթոդաբանության բաժնի պետ
Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
 • Եկամուտների և ծախսերի հաշվառման բաժին
Ներքին վերահսկողության վարչություն
  • Արթուր Ստեփանյան
   Վարչության պետ
   060 474 118
 • Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին
 • Հաշվառման վերահսկողության բաժին
  • Բաժնի պետ
Գրասենյակների համակարգման վարչություն
 • Համակարգման և մշտադիտարկման բաժին
Գեոդեզիայի և հողաշինարարության վարչություն
  • Վարչության պետ
 • Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բաժին
 • Հողաշինարարության բաժին
  • Մկրտիչ Մկրտչյան
   Բաժնի պետ
   060 474 117
 • Երկրատարածական տվյալների բաժին
Իրավաբանական վարչություն
  • Head of Legal Department
   Վարչության պետ
 • Իրավական ապահովման բաժին
  • Բաժնի պետ
 • Օրենսդրության մշակման և որակավորման բաժին
Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն
  • Հմայակ Հակոբյան
   Վարչության պետ
 • Կադաստրային գնահատման բաժին
 • Շուկայի վերլուծության բաժին
  • Բաժնի պետ
   060 474 146
Արտաքին կապերի վարչություն
Անձնակազմի կառավարման վարչություն
  • Վարդանուշ Բոյախչյան
   Վարչության պետ
   060 474 247
   hr@cadastre.am
 • Գնումների կազմակերպման բաժին
 • Հանրային կապերի բաժին
  • Մարինե Սադյան
   Բաժնի պետ (տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու)
   060 474 409
   press@cadastre.am
 • Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին
  • Հեղինե Աբրահամյան
   Բաժնի պետ
 • Տնտեսական մաս
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն