Կառուցվածք

ԿՈՄԻՏԵԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Սուրեն Թովմասյան
Անշարժ գույքի պետական ռեգիստր