Հողային հաշվեկշիռ ըստ համայնքների

Հողային հաշվեկշիռ ըստ համայնքների

Արագածոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Երևան

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց Ձոր

Տավուշ